Foça’ya dair

Tarihi ve doğal güzellikleri harmanlayarak insanoğluna sunan Foça, geçmişi ve bugünüyle benzeri kolaylıkla bulunamayacak bir Ege kasabası. İsminin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Kimi tarihçilere göre adalarının konumu fokları anımsattığı için bu ismi almış, kimilerine göre Luwi dilinde sulak alan anlamına gelen Pa-uwa-ke’den geliyor ismi, kimilerine göreyse kent Yunan anakarasından gelen Phokidalılar tarafından kurulduğu için ismi Phokaia.

Antik dönemde İyon şehir devletlerinden biri olan Phokaia denizciliğin gelişmiş olduğu önemli bir ticaret merkeziydi. Tarihçi Herodotos’un “Onlar kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular.” sözüyle andığı kent Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde de ticaretteki ağırlığını korudu. Bu sayede tarihi boyunca çokkültürlü bir yapıya sahip olan Foça, aynı zamanda Anadolu topraklarındaki ilk işçi grevine de ev sahipliği yaptı. 20. yüzyıl başında Müslim ve Gayrimüslim nüfusun birarada yaşadığı şehir Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle onarılması güç bir kayıp yaşadı.

Türkiye’deki ilk tatil köylerinden olan Club Med’in 1967’de kurulmasıyla kasabada turizm gelişmeye başladı. Buna rağmen Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tatil yörelerine kıyasla kasaba atmosferinin daha çok korunmuş olduğu Foça huzurlu bir yaşam için büyük şehirlerden bir kaçış yeri. Ayrıca Foça, şehir merkezi dışında koyları, adaları ve köyleriyle farklı olanaklar sunuyor. Günlük tekne turlarıyla koylar ve adalar görülebilir, kasabanın sakinliğine bir de deniz yönüyle varılabilir. Kozbeyli köyünde geçirilecek bir öğleden sonra da unutulmaz anılar arasında yerini alacaktır.

Foça tarih, doğa ve deniz meraklılarına alternatif bir tatil mekanı sunuyor.İsmetpaşa Mah. Ferruh Başağa Sok. No: 29 Foça - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 232 812 23 29
Gsm: +90 507 271 43 31
focaerguvan@gmail.com